Speed-Bud
Baner
Sprzęt | Kruszywa | Piasek, żwir | Ziemia ogrodowa | Odbiór gruzu

Wynajem koparki śląskie - wynajem maszyn budowlanych

Materiały Sypkie

- Kruszywo Betonowe                  

   frakcja : 63-110 mm

   zastosowanie :

    - utwardzenie pod: drogi ,bruk,parkingi itp.                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                 

- Kruszywo Betonowe            

   frakcja : 6-63 mm   

    zastosowanie :     

 - utwardzenie pod drogi,bruk,parkingi itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kruszywo Betonowe            

   frakcja : 0-6 mm    

   zastosowanie :

  - podsybka pod kostke brukową

  - zasybka fudamętu itp.             

 

 

 

 

 

 

 

 -Piasek zasybkowy                        

    zastosowanie :

 - zasybka fudamętu itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-Piasek przesiewany            

  frakcja 0-4 mm

  zastosowanie :

- murowanie

- wylewki itp.

 

 

 

 

 

 

 

 


- Żwir rzeczny

  frakcje : 2-8,8-16,16-32 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ziemia ogrodowa

    zastosowanie :

  - pod trawnik itp.

 

 

 

 


stopka