Speed-Bud
Baner
Sprzęt | Kruszywa | Piasek, żwir | Ziemia ogrodowa | Odbiór gruzu

Wynajem koparki śląskie - wynajem maszyn budowlanych

Oferta

1. Wynajem maszyn budowlanych

2. Roboty ziemne.

- przygotowanie terenu pod budowę.

- wykopy pod fundamenty, media, zbiorniki ,itp.

- korytowanie drogi pod kostkę, parkingi itp.

- niwelacje terenów, równanie ogrodów itp.

- kopanie stawów, oczek wodnych, rowów itp.

- zasypywanie fundamentów, okopywanie budynków itp.

- skarpowanie

3. Roboty rozbiórkowe zmechanizowane.

- wyburzanie budynków itp.

4. Budowa dróg

- utwardzanie terenów pod parkingi, kostkę brukową itp.

- stabilizacja podłoża pod inwestycje.

5. Przesiewanie łyżką ażurową.

- oddzielanie ziemi od gruzu, kostki od ziemi itp.

6. Handel materiałami sypkimi.

- piasek, murarski, tynkarski, budowlany (zasypkowy).

- żwir, pospółka.

- kruszywa drogowe, naturalne, hutnicze,recyklingowe .

- ziemia ogrodowa

7. Utylizacja (wywóz)

- gruzu

- ziemi

- nadmiarów z wykopu.stopka